Dokumenty do kredytu

 

Identyfikacja

- dowód osobisty / paszport / karta pobytu

 

Umowa o pracę

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na druku bankowym

- historia rachunku za ostatnie min. 3 miesiące

 

Działalność gospodarcza

- odpis z CEiDG / odpis KRS

- PIT za poprzedni rok (z potwierdzeniem złożenia)

- oświadczenie o dochodach w roku bieżącym na druku bankowym

- pełna historia rachunku z min. 3 miesięcy

- zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu (nie starsze niż 1 miesiąc) / oświadczenia o niezaleganiu + dowody przelewów z rachunku do ZUS i US z ostatnich 12 miesięcy

 

MdM

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego

- akt urodzenia dziecka