Marża i WIBOR

Marża

Marża jest tym składnikiem oprocentowania kredytu, który często interesuje nas najbardziej. I dobrze, gdyż porównując bankowe oferty, łatwo zauważyć, że to właśnie różnice w wysokościach marż, mają największy wpływ na różnice w kosztach. Marża to nic innego jak cena, którą bank każe sobie płacić za udostępnienie nam pieniędzy. To co najważniejsze w marży to fakt, że

marża jest stała przez cały okres kredytu.

 

 

WIBOR

WIBOR to skrót od angielskiego Warsaw Interbank Offer Rate. Czyli w uproszczeniu jest to stopa procentowa, po której wybrane banki udzielają pożyczek pomiędzy sobą. Ustalana jest dla różnych okresów, stąd WIBOR 3M to oprocentowanie pożyczek trzymiesięcznych, 6M -sześciomiesięcznych itd. To co najistotniejsze w tym parametrze dla kredytobiorcy, to fakt, iż

WIBOR zmienia się w okresie kredytu. Nikt nie wie kiedy i o ile.

 

Aby lepiej zrozumieć te dwie wartości, można sobie na chwilę w dużym uproszeniu wyobrazić, że bank to sklep, który sprzedaje torebki. Lub piwo. Każdy sklep/bank zaopatruje się w torebki i  piwo w  hurtowni WIBOR. To ona ustala ceny (dla każdego sklepu takie same) po których sprzeda im torebki. Lub piwo.

Aby zarobić, sklepy muszą do sprzedawanych klientom produktów dołożyć swoją marżę, w myśl zasady: kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Każdy sklep ustala marże według własnego uznania, aby przyciągnąć klientów. Jednak to właśnie klienci zdecydują, czy kupią torebkę w tym czy innym sklepie. Lub piwo.

Więc czy skoro nikt nie ma wpływu na WIBOR, to czy powinniśmy się nim w ogóle przejmować? Oczywiście, że tak, gdyż dopiero połączenie marży i  WIBOR daje nam oprocentowanie nominalne, czyli to, które bank podstawia do wzoru na wyliczanie odsetek. Ponieważ raz wybrana niska marża nie może już wzrosnąć w trakcie trwania kredytu, o tyle WIBOR wzrosnąć może!

przechwytywaniejpg

 

Powyższy wykres obrazuje jak bardzo po 2012 roku WIBOR 3M zmalał. Z  5,11% w 2012 do 1,7% w 2016! Dzisiaj osiąga swój historycznie niski poziom. Gdybyśmy w roku 2012 wzięli kredyt z  oprocentowaniem nominalnym 6,11% (marża 1% + WIBOR 3M 5,11%) to przy kredycie 300.000 PLN na 30 lat z równymi ratami, rata wyniosłaby 1820 PLN. Dzisiaj, rata tego samego kredytu zmalałaby do 1217 PLN! Ponad 600 PLN miesięcznie więcej zostaje w kieszeni kredytobiorców, którzy zaciągali takie kredyty 4 lata temu! Pytanie zasadnicze brzmi:

czy i  jak długo WIBOR 3M będzie na historycznie niskim poziomie?

 

Bardzo trudno przewidzieć jak będzie wyglądał wykres tego wskaźnika w kolejnych pięciu, a  co dopiero 30 latach. Jesteśmy dziś, między innymi, świadkami monetarnych eksperymentów z  ujemnymi stopami procentowym w Europie. Trudno przewidzieć, jakie skutki wywoła to w przyszłości. Jeśli ktoś mówi, że WIBOR na pewno nie wzrośnie, bo (tu wstaw jakiś wymyślony powód), to brzmi podobnie do analityków, którzy swego czasu to samo mówili o kursie szwajcarskiej waluty - franku.

To co warto wiedzieć, to fakt, że WIBOR nie bezpośrednio, ale zależny jest jednak od wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskie, a  te z  kolei ustala Rada Polityki Pieniężnej w oparciu o dane gospodarcze, dotyczące miedzy innymi inflacji, podaży pieniądza, cyklu koniunkturalnego czy wysokość PKB. Dzisiejsze niskie stopy procentowe, jako motywator do zaciągania kredytów i  zwiększania konsumpcji, są między innymi skutkiem niskiej inflacji, czy wręcz deflacji, oraz spowolnienia gospodarczego w całej Europie. Jeśli sytuacja się odwróci i  nastąpi ożywienie gospodarcze, czego należy się raczej spodziewać w dłuższym okresie, to w     ślad za tym mogą wzrosnąć stopy procentowe i  stawki WIBOR, a  tym samym raty kredytów hipotecznych zaciąganych dzisiaj.

Naiwnym jest sądzić, że banki w dobie historycznie niskiego WIBORu nie podnoszą marż kredytów, aby zarobić więcej. 

Dlatego, kiedy w przyszłości WIBOR znacznie wzrośnie, można z doradcą finansowym middlers postarać się o refinansowanie kredytu w innym banku, który zaoferuje lepsze warunki. Wcześniej wypada na piśmie poprosić o taki krok swój bank.