Jak sprawdzić dewelopera?

Zanim w ogóle weźmiesz pod uwagę daną inwestycję, sprawdź dokładnie kto stoi po stronie sprzedającego.
Jest to szczególnie ważne, kiedy kupujesz M, które dopiero zostanie wybudowane.

POLSKI ZWIĄZEK FIRM DEWELOPERSKICH:

PZDF rzesza firmy, które odznaczają się odpowiednimi standardami etycznymi i działają przynajmniej 3 lata.

Oczywiście nie można na tej podstawie stwierdzić, że z danym deweloperem nie będzie kłopotów.

Jest to jednak znak, że kupujesz od dużej i sprawdzonej firmy, która przestrzega Kodeks Dobrych PraktykFORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI:

Firmę deweloperską można mieć nawet prowadząc jednoosobową działalność.


Jednak w razie niewykonania należycie przez takiego przedsiębiorcę umowy, można go pozwać tylko do wysokości majątku osobistego, jaki posiada.

Co ciekawe, może on nie mieć w ogóle majątku, bo np. cały przepisał na żonę lub dzieci.

Częściej spotyka się na tym rynku duże przedsiębiorstwa, organizowane w formie spółek z o.o. lub S.A

Duże w rozumieniu kapitału zakładowego, sięgającego nierzadko kilkudziesięciu milionów złotych.

W razie sporu sądowego, taka spółka odpowiada do wysokości właśnie tego kapitału.

jednak jak to w Polsce, często do prowadzenia danej inwestycji, tworzone są spółki celowe, z minimalnym kapitałem - 5.000 zł.


Zawierzenie takiej spółce, że będzie miała pieniądze na doprowadzenie inwestycji do końca, jest sporym ryzykiem!

Aby sprawdzić te informacje, wystarczy odwiedzić stronę Krajowego Rejestru Sądowego wypełnić przynajmniej jedno pole i wyszukać daną firmę.
   

Potem wystarczy przewinąć do dołu strony i pobrać wydruk.

Rubryka 8 działu 1. zawiera wpis mówiący o kapitale zakładowym.

Trzeba również skontrolować, kto jest upoważniony do reprezentowania spółki.

Do zawierania umów z kupującymi, zarząd może upoważnić swojego pracownika, ale bezwzględnie musi on mieć notarialne upoważnienie i okazać Ci jego oryginał.

Warto oczywiście jeszcze zapoznać się z całym wydrukiem z KRS i poprosić dewelopera o rozwianie wszelkich wątpliwości.