Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny musi być przygotowany przez dewelopera według ustawowego wzoru. 

Deweloper musi obowiązkowo Ci go udostępnić do zapoznania, jeśli jesteś zainteresowany daną inwestycją, która dopiero jest w fazie budowania.

Sprawdzając ten dokument, przede wszystkim zwróć uwagę na:


DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA:

Zakup od firmy, która nie ma za sobą żadnego lub tylko jedno małe przedsięwzięcie, to duże ryzyko.

Bank może nie chcieć w ogóle udzielić Ci kredytu na zakup takiego M.

Nie da się też sprawdzić dotychczasowej jakości i terminowości dewelopera oraz jego podejścia do reklamacji itp.ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK OBOK:

M z kiepskim widokiem, w cieniu wysokiego budynku albo obok głośnej ulicy, to w przyszłości problem ze sprzedażą lub wynajmem.
Warto zapoznać się z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, aby dowiedzieć się, co jeszcze może powstać w przyszłości w okolicy.


CO W PROMIENIU 1 KM:

Warto samemu rozszerzyć poszukiwania informacji na ten temat najlepiej wśród osób, które już zamieszkują tę okolicę.

Z prospektu bowiem nie dowiesz się np. o planowanej budowie spalarni śmieci w promieniu 1,1 km tuż przy Twojej przyszłej drodze do pracy.

Albo o niedawno wybudowanym wysypisku śmieci 900 m za lasem, które dopiero czeka na zapełnienie.


SPOSÓB POMIARU POWIERZCHNI:

Deweloper może powołać się na polskie normy.

Do wyboru praktycznie są dwie:

- starsza PN -70/B-02365:

do powierzchni wlicza się grubość tynków, powierzchnie z sufitem powyżej 2,2 m w 100%

Ze skośnym sufitem od 1,4 m do 2,2 m w 50% a poniżej 1,4 m nie wlicza się.

- nowsza PN-ISO 9836:1997:

do powierzchni wlicza się grubość ścianek działowych.

Powierzchnie ze skośnym sufitem tylko od 1,9 m.

Nie wlicza się grubości tynków (czyli mierzymy ścianę wykończoną bez listew przypodłogowych.


W obu normach nie wlicza się otworów drzwiowych.

W praktyce nie wlicza się również powierzchni balkonów, tarasów itp. (teoretycznie, bo M z dużymi tarasami są zwykle sporo droższe).


ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

Nie bój się, jeśli w znacznej części deweloper posiłkuje się kredytem.

Jest to dla Ciebie dobra wiadomość!

Bank udzielający mu kredytu uznał go za partnera godnego zaufania i z pewnością sprawdził go wcześniej bardzo dokładnie.

Ale UWAGA:

w takim przypadku bezwzględnie musisz zadbać, abyś otrzymał dokument wydany przez kredytujący bank, w którym bank ten zezwoli na bez-obciążeniowe wyodrębnienie Twojego M z Księgi Wieczystej inwestycji.

Inaczej kupisz M z milionowym kredytem do spłaty!


ŚRODKI OCHRONY NABYWCY:

Najkorzystniejszy dla Ciebie jest rachunek powierniczy zamknięty.

Deweloper dostanie z niego pieniądze dopiero, kiedy zostaniesz właścicielem M.

Natomiast z rachunku powierniczego otwartego deweloper może wybierać pieniądze w miarę postępu prac, kontrolowanych przez bank.

Dlatego, jeśli deweloper splajtuje w połowie inwestycji, pieniądze, które wcześniej wpłaciłeś są praktycznie stracone.

By Cię przed tym uchronić, deweloper może wykupić nieobowiązkową gwarancję, z której możesz otrzymać w takim przypadku pieniądze, tak jak z ubezpieczenia.

Jednak są różne gwarancje, dlatego jeśli deweloper nie ma nic do ukrycia, powinien zechcieć Ci ją udostępnić do zapoznania i skonsultowania z prawnikiem.

HARMONOGRAM BUDOWY:

Powinno Cię zaniepokoić, jeśli deweloper w pierwszych transzach wymaga stosunkowo dużych wpłat.

Transze powinny być w miarę równe i faktycznie odpowiadać ponoszonym kosztom.

Ustawa wymaga przynajmniej 4 etapy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby deweloper rozpisał budowę na więcej kroków.

Bezpieczniej i taniej dla Ciebie jest wypłacać deweloperowi częściej ale mniejsze kwoty, szczególnie na początku.


WALORYZACJA CENY

Deweloper może zastrzec, że cena M może wzrosnąć (np. przez podwyżkę cen materiałów lub wzrostu stawki VAT).

Jednak w takim przypadku zawsze musisz mieć zagwarantowane prawo bezkarnie rozwiązać taką umowę i żądać zwrotu całości wpłaconych pieniędzy.

Bez płacenia żadnych kar.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ:

Zwróć baczną uwagę na sytuacje, w których deweloper daje sobie samemu prawo do rozwiązania umowy i jakie kary wobec Ciebie przewiduje.

Równocześnie sprawdź, czy Ty masz takie same prawa, czy może jednak mniejsze.

Np. jeśli deweloper z jakichś powodów się spóźni z oddaniem M, masz ustawowe prawo odstąpić od takiej umowy i żądać zwrotu pieniędzy, ale wcześniej musisz dać jeszcze deweloperowi 120 dni na wyrobienie się w czasie.

Natomiast jeśli Ty spóźnisz się z zapłatą raty choćby jeden dzień, deweloper może dać sobie prawo żądać zapłaty przez Ciebie wysokich kar umownych.